RACJA

Człowiek,który chce mieć rację, musi posługiwać się PRAWDĄ,..prawdą absolutną.

Prawda absolutna nie toleruje upiększeń.

Najgorszym wrogiem Racji, jest Pycha, a przyjacielem jest Pokora.

Rok 1989-ty, to ZAMACH RACJI STANU , na honor, moralność, etykę, logikę, patriotyzm, prawdę i dobro Polaków.

RACJA STANU POLAKÓW, to opinia(publiczna) absolutna.

SEJM, to co 3-tysięczny obywatel uprawniony do głosowania, czyli Władza Ustawodawcza.

RZĄD POLSKI XXI-wieku, to Władza Wykonawcza … jest powoływany i odwoływany z członków SEJMU, przez MARSZAŁKA SEJMU, pełniącego też rolę „oficjalnego” Prezydenta . Marszałek Sejmu wybierany jest w drodze głosowania przez  SEJM. Pierwszego Prezydenta Państwa wybierają członkowie Sejmu. Lokalne Władze Administracyjne, wybierają obywatele w wyborach powszechnych.

Prezydent Państwa, to „osoba-symbol”, o wyjątkowym autorytecie moralnym i doradczym , pełniący swą funkcję dozgonnie, oraz sugerujący(wskazujący) swego następcę, nie należącego do jego rodziny… jest chroniony przez Konstytucję. Nagłą niemoc Prezydenta Państwa, reguluje Marszałek Sejmu i SEJM . W przypadku zagrożenia Racji Stanu Polaków, głos Prezydenta Państwa jest  DECYDUJĄCY.

Poddawanie sie klamstwu

Człowiek trochę kłamiący, sądzi że inni też tak robią, dlatego uważa ludzi, którzy nie mają potrzeby i nie wstydzą się ukrywania prawdy ,  za nienormalnych…dlaczego trawa nie może być zielona i woda mokra, mimo że o tym wszyscy wiedzą…nie ukrywajmy tej wiedzy, mówmy o tym, że jest tak a nie inaczej …będzie łatwiej się porozumieć i zrozumieć…..zapewniam ,że to nie jest NUDNE !!

PRAWDA O SEX-ie

SEX-to nie tyle popęd, lecz napęd, siła w człowieku, prowokująca do nigdy niezaspokojonych instynktów w dążeniu do czegoś, co logicznie i fizycznie jest już niemożliwe do udźwignięcia jakiegoś problemu, np.walka ze śmiercią, albo niedosyt w dobrobycie.